Välkommen till branschens största inomhusevenemang i Finland.

I montrarna inom- och utomhus presenteras produkter och tjänster från över 200 företag.

Lantbruksmässan MaatalousKonemessut växte redan första gången den arrangerades till Finlands största mässevenemang som ordnas inomhus. Här hittar du historiens största utbud av maskiner, utrustning och tjänster för jordbrukets behov, allt under samma tak. Maskinerna kan även testas och ses i funktion på de stora utomhusområdena vid Messukeskus.

 

Anteckna dagarna för Lantbruksmässan MaatalousKonemessut 15–17.11.2018 i kalendern redan nu!

 

På mässan visas:

Maskiner

Över 95 procent av volymen inom handeln med jordbruksmaskiner

Jordbruk

Ett brett utbud maskiner och utrustning för vall- och spannmålsodling samt boskapsskötsel

skogsbruk

Maskiner, utrustning och tjänster inom skogsbruk

Boskap

Djurutfodring, övriga insatsvaror inom boskapsskötsel samt byggnation

Utomhus

Maskiner och utrustning för skötsel av grönområden och entreprenader