Välkommen till branschens största inomhusevenemang i Finland.

Tack för en fin Lantbruksmässa! Mässan samlade till och med 16 800 besökare under tre dagar.

Lantbruksmässan MaatalousKonemessut växte redan första gången den arrangerades till Finlands största mässevenemang som ordnas inomhus. Här hittar du historiens största utbud av maskiner, utrustning och tjänster för jordbrukets behov, allt under samma tak. I montrarna inom- och utomhus presenteras produkter och tjänster från över 300 utställare. Maskinerna kan även testas och ses i funktion på de stora utomhusområdena vid Messukeskus.

 

På mässan visas:

Maskiner

Över 95 procent av volymen inom handeln med jordbruksmaskiner

Jordbruk

Ett brett utbud maskiner och utrustning för vall- och spannmålsodling samt boskapsskötsel

skogsbruk

Maskiner, utrustning och tjänster inom skogsbruk

Boskap

Djurutfodring, övriga insatsvaror inom boskapsskötsel samt byggnation

Utomhus

Maskiner och utrustning för skötsel av grönområden och entreprenader