Skip to content

Agri-INNO palkitsee maataloustoimialan innovaation

Maataloussektorin innovaatiopalkinto AGRI-INNO 2018 myönnettiin GrainSenselle.

Voitokas innovaatio GrainSense on kädessä pidettävä mittalaite, joka analysoi viljanlaadun. Laite mittaa viljan ja viljelykasvin sisältämät proteiini-, kosteus-, öljy- ja hiilihydraattipitoisuudet. Saatujen tietojen perusteella satoon liittyvät käsittelykustannukset ja sadon kokonaisarvo voidaan laskea jo siinä vaiheessa, kun vilja vielä kasvaa pellolla. Paristokäyttöinen laite vaatii analysointiin vain muutaman jyvän. Analysointi ei vaadi erillisiä valmistelutoimenpiteitä ja itse analyysia ei vie muutamaa sekuntia kauempaa. Lisäksi laitteessa on GPS-paikannus ja pilvipalvelu.

Agri-INNO valintaraadissa GrainSenseä kuvailtiin selkeäksi tekniseksi innovaatioksi, joka mahdollistaa alan toimijoille viljanlaadun analysoinnin ja avaa uusi mahdollisuuksia. Tuote on tekninen innovaatio ja uutuus, jolla on mahdollisuuksia myös kansainväliseksi menestystuotteeksi. Liiketoimintamallista on jo näyttöä, sillä tuote on jo markkinoilla

Mikä on Agri-INNO -palkinto?

Agri-INNO -palkinto jaetaan MaatalousKonemessujen yhteydessä joka toinen vuosi Messukeskuksessa Helsingissä. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2018 uusilla MaatalousKonemessuilla eikä alalla ole vastaavaa palkintoa.

Palkinto voidaan antaa suomalaiselle henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt innovaation (tuote, palvelu, toimintamalli), joka tuo maataloustoimialalle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu.

Raati

Palkinnonsaajan valitsee raati, jossa on edustajat MTK:sta, Työtehoseurasta ja ProAgriasta. Edellämainitut järjestöt voivat täydentää raatia esimerkiksi median ja oppilaitosten edustajilla.

 

Palkintokriteerit

 • on toiminnallaan ja asiantuntemuksellaan edistänyt innovaation syntymistä
 • on kehittänyt innovaation, josta on mahdollista kehittää merkittävä tuote tai palvelu
 • innovaatio on edistänyt toimialan tuottavuutta ja kestävää kehitystä
 • on tehnyt innovaatiota tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla
 • Palkintoa jaettaessa mainitaan kaikki palkittavan kohteen suunnitteluun merkittävällä tavalla osallistuneet henkilöt tai yhteisöt palkinnon saavan tahon ilmoituksen mukaan.

Ryhmän tai yhteisön saadessa palkintosumman sen jakaminen asianosaisten kesken on palkinnon saajatahon sisäinen asia. jos palkintosumman jakaminen on selvillä ennen palkinnon jakamista, siitä voidaan tiedottaa jaon yhteydessä.

Valintaraadin toimintaan liittyvät säännöt

 • Raadin puheenjohtaja valitaan joka kerta uudestaan ja hän on MTK:n, Työtehoseuran tai ProAgrian edustaja.
  • Vuoden 2018 raadin jäsenet ovat: toiminnanjohtaja Antti Sahi MTK:sta (pj), toimitusjohtaja Juha Nuutinen ProAgria:sta, toimitusjohtaja Juha Ojala Työtehoseurasta ja puheenjohtaja Risto Varis Maatalouskonemessujen järjestäjäryhmästä.
  • Kukin järjestö organisoi keskuudestaan esiraadin, joka itsenäisesti pisteyttää kilpailuun osallistujat. Varsinainen palkintoraati saa esiraatien tulokset käyttöönsä ja valitsee kilpailun voittajan. Voittajan lisäksi raati voi myöntää kunniamainintoja.
 • Raadilla on oikeus täydentää kokonpanoaan harkintansa mukaan
 • jos raadissa äänestetään ja äänet menevät tasan, pj:n ääni ratkaisee
 • jos jotain raadin jäsentä ehdotetaan palkinnon saajaksi tai jäsen edustaa mahdollista palkinnonsaaja yritystä/yhteisöä, raadin jäsen ei saa äänestää mahdollisessa äänestyksessä.
 • raadin edustajat voivat ehdottaa palkinnon saajaa ja etsivät myös aktiivisesti ehdokkaita
 • Messukeskuksen edustaja toimii raadin sihteerinä ja hänellä ei ole äänioikeutta.