AGRI-INNO palkitsee maataloustoimialan innovaation

Maataloussektorin innovaatiopalkinto AGRI-INNO on Suomen Messusäätiön 5000 euron arvoinen tunnustuspalkinto.

Palkinto jaetaan MaatalousKonemessujen yhteydessä joka toinen vuosi Messukeskuksessa Helsingissä. Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa vuonna 2018 uusilla MaatalousKonemessuilla eikä alalla ole vastaavaa palkintoa.

Palkinto voidaan antaa suomalaiselle henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt innovaation (tuote, palvelu, toimintamalli), joka tuo maataloustoimialalle positiivista imagoa ja josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote tai palvelu.


 

Raati

Palkinnonsaajan valitsee raati, jossa on edustajat MTK:sta, Työtehoseurasta ja ProAgriasta. Edellämainitut järjestöt voivat täydentää raatia esimerkiksi median ja oppilaitosten edustajilla.

Hakeminen

Palkintoa voi hakea tai ehdottaa palkittavaa täyttämällä hakemuskaavakeen tai lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta on käytävä selkeästi ilmi lähettäjän yhteystiedot: nimi, postiosoite, sähköposti, puhelin. Postitse lähetettävä hakemukset ja mahdolliset liitteet lähetetään Messukeskukseen, PL 21 (Messuaukio 1), 00521 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen teija.armanto@messukeskus.com. Lähetykseen selvästi esille tieto mitä palkintoa hakemus koskee: AGRI-INNO-palkinto

Hae mukaan tai ehdota palkinnon saajaa 4.10. mennessä

Palkintokriteerit

Arvioinnissa otetaan huomioon mm. seuraavia asioita:

 • on toiminnallaan ja asiantuntemuksellaan edistänyt innovaation syntymistä
 • on kehittänyt innovaation, josta on mahdollista kehittää merkittävä tuote tai palvelu
 • innovaatio on edistänyt toimialan tuottavuutta ja kestävää kehitystä
 • on tehnyt innovaatiota tunnetuksi kotimaassa ja ulkomailla
 • Palkintoa jaettaessa mainitaan kaikki palkittavan kohteen suunnitteluun merkittävällä tavalla osallistuneet henkilöt tai yhteisöt palkinnon saavan tahon ilmoituksen mukaan.

Ryhmän tai yhteisön saadessa palkintosumman sen jakaminen asianosaisten kesken on palkinnon saajatahon sisäinen asia. jos palkintosumman jakaminen on selvillä ennen palkinnon jakamista, siitä voidaan tiedottaa jaon yhteydessä.

Valintaraadin toimintaan liittyvät säännöt

 • Raadin puheenjohtaja valitaan joka kerta uudestaan ja hän on MTK:n, Työtehoseuran tai ProAgrian edustaja.
  • Vuoden 2018 raadin jäsenet ovat: toiminnanjohtaja Antti Sahi MTK:sta (pj), toimitusjohtaja Juha Nuutinen ProAgria:sta, toimitusjohtaja Juha Ojala Työtehoseurasta ja puheenjohtaja Risto Varis Maatalouskonemessujen järjestäjäryhmästä.
  • Kukin järjestö organisoi keskuudestaan esiraadin, joka itsenäisesti pisteyttää kilpailuun osallistujat. Varsinainen palkintoraati saa esiraatien tulokset käyttöönsä ja valitsee kilpailun voittajan. Voittajan lisäksi raati voi myöntää kunniamainintoja.
 • Raadilla on oikeus täydentää kokonpanoaan harkintansa mukaan
 • jos raadissa äänestetään ja äänet menevät tasan, pj:n ääni ratkaisee
 • jos jotain raadin jäsentä ehdotetaan palkinnon saajaksi tai jäsen edustaa mahdollista palkinnonsaaja yritystä/yhteisöä, raadin jäsen ei saa äänestää mahdollisessa äänestyksessä.
 • raadin edustajat voivat ehdottaa palkinnon saajaa ja etsivät myös aktiivisesti ehdokkaita
 • Messukeskuksen edustaja toimii raadin sihteerinä ja hänellä ei ole äänioikeutta.

Messukeskuksen edustaja tiedottaa palkinnosta medialle.