Skip to content

MaatalousKonemessut

15.-17.11.2018, Messukeskus Helsinki

Kokonaisvaltaisen palvelun kysyntä kasvussa

Asiakkaat odottavat nykyaikaiselta palveluntarjoajalta valmiuksia ja ratkaisuja liiketoimintansa kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Enää ei riitä se, että ollaan hyviä yhdellä tai kahdella osa-alueella. Nyt täytyy olla erinomainen tasaisesti kaikilla palveluketjun osa-alueilla. Tätä kysytään ja vaaditaan entistä useammin – niin tuotteiden, palveluiden, rahoituksen kuin osaamisen kehittämisen sektoreilla. AGCO Suomessa palvelun kysynnän kasvu näkyy konkreettisesti joka päivä ja yksi syy siihen on asiakaskuntamme muuttuminen yhä monimuotoisemmaksi. Maatilat muuttuvat ja muuttavat muotoaan, urakointia voidaan toteuttaa pääliiketoiminnan ohessa monimuotoisena toimintana, tienhoito- ja kunnossapito on ottanut erikoiskoneiden rinnalle vahvasti traktorikalustoa, kiinteistöjä ja puistoalueita hoidetaan traktoreilla, lentoasemat tarvitsevat monipuolista erikoiskalustoa lumenpoistoon ja materiaalikuljetuksiin ja valtion eri organisaatiot hankkivat suorituskykyä sekä valmiutta. Monimuotoinen asiakaskunta pitää kehittämisen rattaat pyörimässä. Palveluketjun jokaisen lenkin on oltava yhtä vahva ja valmis muuntautumaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palvelua kysytään ja sitä on pystyttävä tarjoamaan.

Asiakkaan menestyminen keskiössä

Konekaupassa itse työkone ei kata kuin kolmanneksen asiakkaalle tarjottavasta kokonaisuudesta. Tarkan räätälöinnin, kaupan sopimisen ja tehtaalla suoritetun asiakaskohtaisen erikoisvarustelun jälkeen on aika ottaa täysi hyöty irti ja perehdyttää asiakas uuteen koneeseen ja siinä käytettäviin erikoislaitteisiin konkreettisesti työn ohessa kouluttaen. Koulutuksen tavoitteena on antaa asiakkaalle edellytykset tehokkaaseen työskentelyyn, joka tuo tulosta. Koulutuksen jälkeenkin asiakkaalla on käytettävissä henkilökohtaisen tuote- ja koulutustukiorganisaation tuki, joka tarjoaa ratkaisuja asiakkaan muuttuviin tilanteisiin. Täysimääräinen hyöty työkoneesta ja laitteista saadaan vasta käytön, koulutuksen ja kokemuksen kautta tulevasta osaamisesta. Kovin lyhyessä ajassa tätä osaamista ei luoda ja siksi koulutus ja palvelu on oltava jatkuvasti saatavilla. Osaava ja pelkästään tuotekoulutukseen keskittynyt asiantuntijatiimi on ehdoton edellytys laadukkaan palvelun tarjoamisessa ja asiakkaan menestymisen mahdollistamisessa. Menestyminen rakentuu myös arjen työrutiineissa ja tavoitettavuudesta. Kun työkone tai laite vaatii huoltoa – on se heti saatavilla. Kun varaosalle tulee tarvetta – saa sen viimeistään seuraavana arkipäivänä. Asiakaspalvelu aina tehtaalle asti hoidetaan omalla äidinkielellä ja tarvittaessa tehtaan edustajat auttavat henkilökohtaisesti arjen haasteissa. Ylläpito ja huolto ovat se pakollinen paha, mutta niin usein juuri se osa-alue joka ratkaisee yksittäisen työpäivän sujumisen, työviikon läpimenon ja kauden tuloksentekomahdollisuuden. Asiakkaan menestyminen rakentuu useista pienistä paloista ja meidän tehtävä on varmistaa näiden palojen loksahtaminen paikoilleen.

Kimmo Kokkonen
AGCO Suomi Oy