Skip to content

MaatalousKonemessut

15.-17.11.2018, Messukeskus Helsinki

MUUTOKSEN TUULET PUHALTAVAT KONEKAUPASSA

Maatalouden vaikeat vuodet ovat monin tavoin muokanneet myös suomalaista konekauppaa. Viimeiset konekaupan vuodet ovat tarjonneet koko koneketjulle, konekauppiaasta loppukäyttäjään, runsaasti haasteita. Alan kokonaismyynti on kuluvan vuosikymmenen aikana laskenut huippuvuosistaan lähes 300 miljoonaa euroa. Nykyisellä investointitahdilla kotimainen konekanta ikääntyy pelottavaa vauhtia. Konekaupan toimintaympäristössä on myös tapahtunut merkittäviä muutoksia. Alan kotimaisuusaste on muuttunut merkittävästi, kun toimialan kansainvälistyminen on edennyt kiihtyvällä tahdilla. Toimialan omistusrakenteet ovat myös muokkautuneet melkoisesti. Kauppiaat ja samalla valtaosa myynnistä on siirtynyt kansainvälisten yritysten omistukseen. Missään muualla maailmassa ei konekaupan perinteisellä sektorilla vastaavaa kehitystä ole tapahtunut. Nykyinen kilpailutilanne asettaakin suuria haasteita alan kotimaisille toimijoille. Laadukkaita edustuksia ei ole rajattomasti tarjolla ja etulyöntiasemassa neuvottelupöydässä ovat tietenkin yritykset, jotka operoivat suurella volyymilla ja useassa maassa.

Kauppatavat uusiutuvat

Konekauppa Suomessa on toiminut pitkälti perinteisiä kauppatapoja noudattaen. Samalla kun uusien koneiden kappalemäärinen myynti on laskenut ja konekoko jatkanut kasvuaan, on myös käytettyjen koneiden tuonti lisääntynyt. Tulevaisuudessa konemarkkina tulee yhä enenevässä määrin kansainvälistymään. Etenkin vaihtokoneiden markkina-alue laajenee ja uudenkarheat koneet tulevat sujuvasti vaihtamaan maata enenevässä määrin. Tämä merkitsee sitä, että vaihtokoneiden hintataso pohjoisessa Euroopassa tulee pikkuhiljaa harmonisoitumaan.

Rakennemuutos tuo tullessaan myös uusia kauppatapoja. Euroopassa koneiden vuokraaminen on pitkään ollut merkittävä liiketoiminnan muoto. Matalat tuottajahinnat, tilojen tiukka taloustilanne ja tilakokojen kasvu on pakottanut viljelijät tarkastelemaan konekustannuksiaan erittäin tarkasti. Suomessa konekaupan rahoitus on perinteisesti perustunut omistamiseen. Muualla valtaosa koneinvestoinneista on jo pitkään toteutettu pääsääntöisesti leasing rahoituksella. Koneiden vuokraaminen on myös jatkanut kasvuaan. Vuokraamalla koneita tarpeen mukaan, saavutetaan usein paras vuositulos. Etenkin Englannissa ja Irlannissa vuokraaminen on jo pitkään ollut perinteisen myynnin rinnalla merkittävä kauppatapa. Lähes kaikilla suuret konekauppiaat harjoittavat vuokraustoimintaa. Myös perinteisen konservatiivisessa Saksassa, on konevuokrauksella merkittävä asema alan kaupankäynnissä.

Suomessa vuokraliiketoiminta on ottamassa ensiaskeleitaan. Tulevina vuosina vuokrakoneiden tarjonta ja kysyntä tulee varmasti lisääntymään merkittävästi. Vuokraustoiminnan rinnalla koneurakointi ja yhteiskonetoiminta jatkaa kasvuaan. Muutokset mahdollistavat tilakohtaisten konekustannusten optimoinnin ja tehokkaat työmenetelmät lisäävät tuottavuutta.

Turun Konekeskus aloittaa maatalouskoneiden vuokraustoiminnan osana liiketoimintaansa. Vuokraustoiminta polkaistaan käyntiin Helsingin MaatalousKonemessujen yhteydessä.

Jouni Oksanen
Turun Konekeskus Oy