Skip to content

ecOcaucO on viljankuivauksen energiatehokkuutta optimoiva laitteisto. Tärkein säätöparametri on poistoilman suhteellinen kosteus, jonka avulla säädetään ilmamäärää kuivauksen aikana. Energiasäästö on noin 15% kokonaiskulutuksesta. Kuivauksen alkuvaiheessa kuumaa ilmaa tarvitaan paljon ja poistokanavan ilman suhteellinen kosteus pysyy korkeana. Kun kuivaus etenee laskee suhteellinen kosteus tarpeettoman alas, jos ilmamäärä pidetään samana läpi kuivauksen.
ecOcaucO mittaa jatkuvasti poistuvaa kosteutta ja ohjaa logiikan avulla taajuusmuuntajaa. Se puolestaan lähtee tiputtamaan puhaltimen kierroksia kuivauksen edetessä. Säästö syntyy siitä, ettei käytetä tarpeettoman suurta kuivausilman määrää ja siten käytetä polttoainetta ylimääräisen ilman lämmittämiseen.
Nykyisillä polttoöljyn hinnoilla ecOcaucO säästää niin paljon, että investoinnin saa takaisin noin 300 hehtaarin perinteisten peltokasvien kuivaamisen jälkeen.
ecOcaucOn voi liittää kaikkiin eräkuivureihin merkistä riippumatta. Tuote räätälöidään viljelijän kuivuriin sopivaksi.
Viljankuivaus ottaa maatilan hehtaarikohtaisesta polttoöljyn kulutuksesta noin 2/3. ecOcaucOn tarjoama säästöpotentiaali on siksi merkittävä paitsi viljelijälle myös kansantaloudellisesti sillä säätöä voi Suomessa syntyä 15 miljoonaa litraa vuodessa.

Löydät meidät osastolta 6G31