Skip to content

Mässhallar fyllda med jordbruksmaskiner!

Bekanta dig med jordbruksmaskiner, redskap och service i Finlands största inomhusevenemang. På mässan trivs du hela dagen!

se utställare 2022

Här hittar du maskiner!

Jordbruksmaskinsmässan erbjuder det största utvalet av maskiner, redskap och service för jordbrukets behov någonsin! Föregående evenemanget år 2018 presenterade över 300 företag med sina produkter och service.  Maskiner och redskap för gräs-,  spannmål- och boskapskötsel ställs ut på montrar både uställningen inne och på Mässcentrums utomhusområden.  Andra teman som hanteras på mässan är djurmatning, produktionsatsningar i boskapskötsel och byggande, produktionsatsningar i spanmålodling och spanmålhandel, maskiner och redskap för utomhusområden och underhåll samt service.

Program förverkligas i samarbete med ProAgria Södra Finland med sin nätverk.

Bekanta dig med Jordbrukmaskinmässans utbud

Maskiner för hela branschen

Som mässans namn antyder, finns det maskiner för behov av hela primärproduktion, skogskötsel och utomhusområden. På montrar hittar du experter, vilka fördel nyheter kan erbjuda och du se de viktigaste nyheter på en gång.

se utställare

Aktuell information på scenen

Mässans program erbjuder aktuell information och nyttigt råd för hela jordbruksbranschen. ProAgria med sin nätverk har samlat ihop aktuella ärenden ämnen som presenteras på scenen. Det här året tas upp speciellt programm om boskapskötsel. Programm publiceras här senare.

Agri-INNO -priset

Agri-INNO-priset delas ut varannat år på Jordbruksmaskinsmässan för en person, grupp eller företag som har utväcklat en innovation som medför positiv image för jordbruksbranschen och som kan utväcklas även för en internationel produkt eller pris.