Skip to content

Mässhallar fyllda med jordbruksmaskiner!

Bekanta dig med jordbruksmaskiner, redskap och service i Finlands största inomhusevenemang. På mässan trivs du hela dagen!

se utställare 2022

Här hittar du maskiner!

Jordbruksmaskinsmässan erbjuder det största utbudet av maskiner, redskap och service för jordbrukets behov någonsin! Maskiner och redskap för gräs-, spannmål- och boskapskötsel ställs ut på montrar både uställningen inomhus och även på Mässcentrums utomhusområden. Andra teman som hanteras på mässan är djurmatning, produktionsmedel för boskapskötsel och byggande, produktionsmedel för spannmålsodling samt spannmålshandel, maskiner och redskap för utomhusområden och underhåll samt service. Bekanta dej med utställarna här.

Program förverkligas i samarbete med ProAgria.

Utställare

Bekanta dig med Jordbrukmaskinmässans utbud

Maskiner för hela branschen

Som mässans namn antyder, finns det maskiner för alla behov. På montrar hittar du experter, vilka du med fördel kan konsultera gällande nyheter och olika sakfrågor.

se utställare

Aktuell information på scenen

Mässans program erbjuder aktuell information och nyttiga råd för hela jordbruksbranschen. ProAgria har samlat ihop aktuella ärenden ämnen som presenteras på scenen. Bekanta dej med programmet här.

program

Agri-INNO -priset

Agri-INNO-priset delas ut varannat år på Jordbruksmaskinsmässan för en person, grupp eller företag som har utväcklat en innovation som medför positiv image för jordbruksbranschen och som kan utväcklas även för en internationel produkt eller pris.