Osasto 6a85

Kiho / Mastercom Oy

Kiho on kotimainen palvelu ajoneuvoilla tehtävän työn tehostamiseen. Palvelu mahdollistaa ajoneuvojen sijaintitiedon sekä käyttötiedon tarkan seurannan - näet missä koneet ovat olleet ja paljonko niillä on tehty työtä. Voit yhdistää palveluun myös työajanseurannan, joka kerää työaikakirjaukset automaattisesti ajoneuvoista tai mobiililaitteilta.

Kiho is a Finnish service for optimizing the work done with vehicles. Service enables specific tracking of location and usage of vehicles - you know exactly where the machinery has been and how much work has been done with them. By adding Kiho work to the service, you can collect work time automatically from vehicles or from mobile device.