Skip to content

Tume Orion

Odotettu uusi ISOBUS kone Tume Orion 3000/4000 esitellään syksyllä 2022. Orionissa on yhdistetty ominaisuuksia Tumen nykyisistä kylvölannoitinmalleista, jolloin siitä on saatu todella kilpailukykyinen ja monipuolinen malli eri kylvöolosuhteisiin. Lähtökohtaisesti kone on suunniteltu perinteisesti- tai kevytmuokattuun kylvölannoitukseen. Orionin laaja vannaspainoalue (20-125kg) mahdollistaa kuitenkin myös sen, että pehmeillä mailla koneella mailla voit kylvää jopa suoraan sänkeen. Lisävarusteena saatavan Cultipack-muokkaimen avulla suorakylvö onnistuu taas entistä monipuolisimmilla maalajeilla.

Vantaisto:
Koneen suurimpana vahvuutena voi pitää sen avaraa vantaistoa 12,5cm rivivälillä. Siemen ja lannoite sijoitetaan samasta vantaasta, jossa kaikki maata työstävät osat pyörivät, jolloin koneen rakenne on täysin tukkeutumaton ja vetovastus kokoluokkansa pienin/pienimpiä. Polttoainetta säästyy ja työ sujuu pienemmälläkin traktorilla. Tämän lisäksi vantaan profiili on suunniteltu siten, että se pitää itsessään työsyvyyttä. Työsyvyyden muuttuessa kahdesta sentistä kuuteen senttiin, vantaan poikkipinta-ala maahan nähden kasvaa peräti yli nelinkertaiseksi!
Vannaspainatus ja sitä kautta lopullinen työsyvyys määräytyy koneen korkeutta muuttamalla. Koneen alarajan voi säätää haluttuun, jolloin kylvösyvyys ei pääse karkaamaan liian syvälle. Erityisen vahvuuden vantaistoon tuo sen geometria ja liikerata, joka mahdollistaa kylvön onnistumisen huolimattomammankin kylvömuokkauksen jäljeltä. Esteeseen törmätessään vannas myötää takaviistoon reilusti ylös ja kuopan kohdalla vastaavasti tipahtaa etuviistoon alaspäin. Esteen tai kuopan jälkeen vannas palaa takaisin säädettyyn asemaan.

Jyräpyörästö:
Tume Orionissa on vakiona 20” jyräpyörästö, joka on markkinoiden mukautuvin. (kuva 3.) Se seuraa maanpintaa ja tiivistää maan koko koneen leveydeltä myös esteiden ja kuoppien kohdalla. Peltoteillä ajaessa kone ei keiku ja lisävarusteena saatava UUTUUTEMME, pyörästön hydraulinen jousitus, takaa taas koneen vakaan kulun monttuisilla teillä. Pyörästön huolettavuus on helppoa ja sen iso halkaisija takaa sen, ettei ns. lauttaamisilmiötä synny pehmeissä olosuhteissa. Orionissa ja kaikissa Tume takapyöräkoneissa jokaisen kylvövantaan kohdalle osuu aina kuljetuspyörä, joka samalla toimii kylvörivin tiivistäjänä. Tällä mahdollistamme avaran vantaiston ja yksinkertaisemman vannasrakenteen. Maksimivannaspainatuksellakin voimme taata tällä ratkaisulla kylvörivin sulkemiseksi vähintään 40kg sulkuvoiman. Tämä on enemmän mitä useammilla erillisillä sulkupyörillä toteutetut ratkaisut voivat kylvörivin sulkemiseksi tarjota.

Säiliöt ja astintasot:
Tume Orionin säiliöt ja astintasot ovat tuttuja Tumen Super Nova Combista. Säiliöiden isot litratilavuudet mahdollistavat tehokkaan työsaavutuksen ja kylvölogistiikan. Vakiona säiliössä tulevat todella turvalliset ja tukevat astintasot sekä molempiin suuntiin rullautuva jousipeite, joka tuo turvallisuuden lisäksi myös käyttömukavuutta. Orionin säiliössä on myös Tumen kehittämät säiliön tyhjennysventtiilit, 4kpl, jotka helpottavat oleellisesti koneen tyhjennystä.

Orion syöttölaitteisto ja ISOBUS käyttöliittymä:
Orionissa oleva Tumen perinteikäs syöttölaitteisto on kautta historian ollut erittäin tarkka. Viime vuosina suosiota kasvattaneiden erikoislannoitteiden sekä siementen nestepeittauksen myötä Tumen vahvuudeksi on noussut myös syöttölaitteiston sijainti säiliön suoralla pohjalla. Sijainnin avulla valuvuus syöttölaitteille pysyy hyvänä kaikissa olosuhteissa ja tällöin syöttölaite läpäisee varmasti sen mitä pitääkin. Tumen syöttölaitteisto onkin voittanut useita ulkopuolisten testaajatahojen suorittamia kokeita haasteellisten kylvömateriaalien kylvössä. Voimansa syöttölaitteisto ottaa isokehäiseltä maapyörältä, jolloin koneen täyttöaste ja renkaiden mahdollinen painuminen eivät vaikuta syöttömääriin eikä maantieajo rasita syöttölaitteeseen kuuluvia osia.
Tume Orion on vakiona ISOBUS kone. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että konetta on mahdollisuus käyttää ISOBUS traktorin omilla käyttöliittymillä. Konetta saa tietysti myös omalla kosketusnäytöllisellä käyttöliittymällä, joko 7” tai 12 ” tuuman näyttökoolla. Orionin käyttöliittymän näkymää voidaan vaihtaa kuljettajan tarpeiden mukaan. Näkymä voidaan pitää yksinkertaisena tai paljon dataa ja säädettäviä asioita sisältävänä kokonaisuutena.

Tume Orioniin on saatavilla seuraavia lisävarusteita:
– Pyöränvälijyrä
– Hydraulinen aisansylinteri
– Hydrauliset rivimerkitsimet
– Uudistettu HS tai HST-laite
– Lannoitteen ja/tai siemenen kaukosäätö
– Siemenen ja lannoitteen sekoitinakselit
– Hydraulinen etulata
– Muokkainvetolaite Cultipack- yhdistelmäkylvöön
– Cultipack-välimuokkain
– Hydraulinen pyörästön jousitus

Löydät meidät osastolta 6k2