Skip to content

Ställ ut på MaatalousKonemessut – Jordbruksmaskinsmässan

5–7.11.2020
Messukeskus Helsingfors

PRIS OCH FAKTA (PÅ ENGELSKA)  PRIS OCH FAKTA (PÅ FINSKA)

 

Ställ ut på branschens största inomhusevenemang i Finland 5.–7.11.2020

Mässan riktar sig till branschfolk inom jord- och skogsbruk. Besökarmålgruppen omfattar även branschfolk intresserade av maskiner och utrustning för skötsel av grönområden och entreprenader.

Lantbruksmässan MaatalousKonemessut ordnas i alla Messukeskus hallarna och utomhusområden.

Dessutom finns en omfattande utomhusutställning och områden för arbetsuppvisningar. I konferens- och kongresslokalerna finns dessutom kringprogram. Hallarna  i Messukeskus utgör en enhetlig och modern utställningslokal med utrymme för även större maskiner.

Mässans områden för utomhusutställning och demonsttrationer finns mitt i utställnings- och parkeringshallen samt den norra infarten. Från utställningshallen kommer man direkt till utomhusområdena.

SE 2018 UTSTÄLLARE  BOKA MONTER ONLINE  TA KONTAKT VIA EPOST

Monterreserveringar och mer information

 

 

Leo Potkonen
Messukeskus Helsingfors

leo.potkonen@messukeskus.com