Välkommen som utställare på branschens största inomhusevenemang i Finland 5.–7.11.2020

Mässan riktar sig till branschfolk inom jord- och skogsbruk. Besökarmålgruppen omfattar även branschfolk intresserade av maskiner och utrustning för skötsel av grönområden och entreprenader.

Lantbruksmässan MaatalousKonemessut ordnas i hallarna 6 och 7.

Dessutom finns en omfattande utomhusutställning och områden för arbetsuppvisningar. I konferens- och kongresslokalerna finns dessutom kringprogram. Hallarna 6 och 7 i Messukeskus utgör en enhetlig och modern utställningslokal på 33 000 bruttokvadratmeter med utrymme för även större maskiner.

Mässans områden för utomhusutställning och arbetsuppvisningar finns mitt i utställnings- och parkeringshallen samt den norra infarten. Från utställningshallen kommer man direkt till utomhusområdena. En länk till kartor över områdena finns längst nere på den här sidan.

Beställningssituation

  • Lantbruksmässan MaatalousKonemessut, som nu ordnas för första gången, har fått ett mycket positivt mottagande. De största aktörerna inom branschen har redan anmält sig till mässan, liksom även ett stort antal små och medelstora utställare. På mässan finns redan nu produkter och tjänster från över 300 företag.
  • Av utställningsutrymmena inomhus har redan 98 procent sålts, men ännu finns det bra montrar i storleksklasserna 6–50 kvadratmeter. På utomhusområdena finns ännu flera alternativ, men även där har ett stort antal platser reserverats. Nu lönar det sig att vara snabb och reservera en plats till höstens toppevenemang.

Marknadsföring

  • Mässan marknadsförs både i Finland och i Östersjöområdet. I Finland marknadsförs mässan på ett synligt sätt i de viktigaste medierna inom branschen. På arrangörsparternas (Agco Suomi, Agritek, Hankkija, Lantmännen Agro, NHK-keskus och Turun Konekeskus) verksamhetsställen inleds marknadsföringen av mässan på våren.

Platsreserveringar och mer information

Leo Potkonen

leo.potkonen@messukeskus.com
tfn: 045 665 8577

 

 

 

 

Utställningsmontrarnas priser

 

Storlek                       Pris/m²

1-19 m²                     92 €
20-49 m²                  82 €
50-99 m²                  72 €
100-299 m²              62 €
300-999 m²              52 €
1000-1499 m²          42 €
Över 1500 m², begär anbud!

 

På priserna tillkommer en synlighets- och miljöavgift på 370 € samt gällande mervärdesskatt.

Kartor

3D karta hallkarta

utomhusområden

Tidtabeller och ingångar

Läs mera

 

 

Logotyper och Banners

ladda up