Osasto 6c58

Wiljami

Wiljami viljankosteusmittari on tarkoitettu viljan kosteuden mittaukseen. Laite mittaa viljan kosteuden ja viljan lämpötilan kuivauksen aikana. Tulokset voidaan lukea joko näyttö-/ohjausyksiköstä tai etäkäyttöliittymästä internetin välityksellä. Laite voidaan liittää ohjaamaan kuivauksen lopettaminen halutussa viljan kosteudessa. Wiljamin asentaminen onnistuu helposti uuteen tai vanhempaan kuivuriin.